Народныя фрашкі

Народныя фрашкі

34 хвіліны

Aўтар: Севярын Квяткоўскі
Агучыў: Севярын Квяткоўскі
Мова: беларуская

Słova fraški maje akademičnaje tłumačeńnie: polskaje «fraszki» pachodzić ad italjanskaha «frasci», što značyć «drabiaza, łuchta». Jak litaraturny žanr fraški ǔźnikli ǔ siaredniaviečnaj Polščy na hruncie narodnaj paezii. U Biełarusi słova «fraška» viarnułasia va ǔžytak na pačatku 1990-ch jak aznačeńnie anekdotu z realnaha žyćcia. «Narodnyja fraški» heta sapraǔdnyja, zabaǔnyja pa formie historyji žyćcia Biełarusi i biełarusaǔ kanca XX - pačatku XXI stahodździa.

Крыніца: Камунікат